Koliek

Je hebt er misschien wel eens van gehoord dat een pony koliek heeft. Wat is koliek?
Het kan een kramp zijn, een verstopping, ontsteking, verlamming of zelfs een liggingsverandering van darmgedeelten. Het is allemaal koliek en het paard krijgt in al die gevallen buikpijn. De meeste koliekaanvallen worden veroorzaakt door voer van slechte kwaliteit, beschimmeld of stoffig voer, te weinig ruwvoer, te veel krachtvoer ineens of een slechte verdeling van het voer over de dag, het eten van zand, of het drinken van te veel koud water in één keer. Maar koliek kan ook het gevolg zijn van een wormbesmetting en een slecht onderhouden gebit.

Hoe weet je of een pony koliek heeft?
Als de pony niet wil drinken en eten of traag eet, tot omkijken naar de buik, gestrekt staan, krabben met de voorbenen en slaan naar de buik. Nog een belangrijke aanwijzing: het paard blijft liggen, terwijl andere paarden in de omgeving bezig zijn. Afwisselend liggen en opstaan is nog een aanwijzing, net als rollen en zich op de grond laten vallen. Als het paard steeds gaat rollen, kan dit betekenen dat hij koliek heeft. Kort gezegd: het paard gedraagt zich erg onrustig. Soms kreunt of steunt hij daarbij.

Wat moet je doen?
Als een pony koliekachtige verschijnselen vertoont, geef dit dan door aan je instructeur. Hij of zij kan dan kijken wat er aan de hand is en als het moet met spoed de dierenarts bellen.